Hønsehuset

hønsehus

Eksklusivt hønsehus

 

Det er kun fantasien som sætter grænser for hvor stort et hønsehus kan være, men det er dog ofte en god idé at købe eller bygge dit hønsehus ud fra, hvor mange høns du vil have og om du også vil lave kyllinger.

Økologivejledningen siger at 6 høns skal have minimum 1 m² dertil gerne 2-3 m² pr høne i hønsegården. Giver du dem mere plads er det bare fint. Det letter rengøringen og hønsenes trivsel.

Husk dog at tage alle forhold in mente, og tag udgangspunkt i at hønsene skal kunne bevæge sig og have det godt. I bund og grund drejer det sig om at observere på hønsene og se om de trives ved at de virker aktive, har fast gødning, lægger æg og har en stram pæn fjerdragt. For lidt plads udløser kannibalisme og fjerpilning hos hønsene. Mistrivsel standser æglægningen.

 

hønsehus

Model Ellinge

 

Høns tåler hård frost så kulde er sjældent en udfordring. Derfor er der ingen grund til at isolere hønsehuset. Høns med afvigende fjerdragt som f.eks. silkehøns er dog mere kuldefølsomme og skal beskyttes mod hård frost (under -8 C).

En forudsætning for at høns med normal fjerdragt kan tåle streng frost er dog at de ikke udsættes for træk, at de går tørt og at de får frisk luft. Stillestående fugtig luft dur ikke.

Kan man placere hønsehuset i læ af buske, træer, et hegn, carport eller lignende, så kraftig vind og blæst udgås, kan man til gengæld lave hønsehuset temmelig åbent så hønsene får frisk luft uden at blive ramt af slag-regn. Ellers må man sikre god udluftning med huller, net eller vinduer i husets sider. Mit hønsehus har derfor net fra gulv til loft i 2/3 af den ene side.

Når lågen eller døren laves er det vigtigt at forestille sig hvordan man vil gøre huset rent, så arbejdet bliver lettest muligt. Også foderautomater og vand, siddepinde og måske æg skal let kunne tages ud af huset.

 

hønsehus

Hønsehus

 

Indvendig skal huset forsynes med siddepinde. Hønsene bruger næsten kun siddepindene om natten og da sidder de helt tæt, så regn med ca. 20 cm pr. høne.

 

hønsehus

Regn med cirka 20 cm siddepind pr. høne

 

Der anbefales gerne en siddepind, som har afrundede kanter. I naturen søger hønsene i sikkerhed for natten højt oppe i træerne. Høns kan derfor godt lide at sidde højt, men man skal være opmærksom på at de tunge racer såsom Orpington og Brahma kan have problemer med at komme op, hvis pinden er placeret mere end 40-50 cm oppe. Men med pinde i flere højder kan hønsene flyve op nede fra.

 

Redekasser hører også til den faste del af hønsehuset. De er omtalt tidligere og her skal derfor blot nævnes at de også kan bygges som en del af selve hønsehuset enten indvendigt eller udenpå så æggene kan samles udefra.

hønsehus

Reddekasser

hønsehuse

På billedet ses en udvendig redekasse på høje side.

Bunden i hønsehuset kræver speciel opmærksomhed for at undgå ubudne gæster som ræv, mink og rotte.

Bunden kan sikres med fint net eller metal, og hvis huset hæves til ca. 85 cm over jorden, og stolperne bliver sat 10-15 cm ind fra hønsehusets kant, vil især gnavere have svært ved at trænge ind i huset. Her ses fra oven hvordan stolperne er placeret lidt ind fra kanten:

 

hønsehus

Placering af stolper

INFORMATIONER

Butik
Stærkendevej 137
4000 Roskilde

Telefon
22 366 665

Hjemmeside
dyreriget.dk

 

FIND VEJ

FØLG OS PÅ FACEBOOK